Hur smart är du?
Fråga 1 till 9

En bonde har 17 kor. Alla dör utom 8. Hur många kor finns kvar?